42-500 Będzin ul. Wolności 51
tel. (032) 267-38-36
e-mail: szkola@sp2.bedzin.pl
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego
Przejdź do treści

Menu główne:

Nabór do klas pierwszych

Zasady przyjęć do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022
 
1.   Do klasy pierwszej w roku szkolnym 2021/2022 przyjmowane są:
  • dzieci 7-letnie (urodzone w 2014 roku), które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2020/2021,
  • dzieci 6-letnie (urodzone w 2015 roku), których rodzice zdecydowali się skorzystać z prawa do wcześniejszego rozpoczęcia nauki w szkole; warunek przyjęcia: korzystanie z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 lub uzyskanie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
2.   Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej, przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia.
3.   Rodzice/opiekunowie prawni kandydata zamieszkałego w obwodzie szkoły składają do dyrektora szkoły zgłoszenie o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej zgodne z ustalonym wzorem w terminie od 15 lutego 2021 roku do 22 marca 2021 roku.
4.   Dziecko zamieszkałe w obwodzie danej szkoły ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.
5.   Zgłoszenie o przyjęcie kandydata można pobrać w szkole lub ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Będzinie www.bedzin.pl (dział: Dla mieszkańców; zakładka: Edukacja).
6.   Podanie danych identyfikacyjnych uwzględnionych w zgłoszeniu o przyjęcie kandydata do szkoły jest obowiązkowe.


Dyrektor może organizować postępowanie rekrutacyjne, jeżeli szkoła, po przyjęciu kandydatów zamieszkałych w obwodzie, dysponuje wolnymi miejscami. W powyższym przypadku ewentualny termin od 1 marca 2021 roku do 26 marca 2021 roku rekrutacji na podstawie wniosków o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej zostanie ogłoszony na stronie internetowej szkoły.
 
Copyright © 2017-2018 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Inspektorem ds. Ochrony Danych jest Marek Woźniak (wozniakmarek@op.pl).
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego