42-500 Będzin ul. Wolności 51
tel. (032) 267-38-36
e-mail: szkola@sp2.bedzin.pl
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego
Przejdź do treści

Menu główne:

Rekrutacja do klasy pierwszej

Przyjęcie do klasy pierwszej w roku szkolnym 2021/2022.
Szanowni Państwo,
informujemy, że kandydaci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2  im. Króla Kazimierza Wielkiego, których rodzice/prawni opiekunowie złożyli zgłoszenie dziecka 7- letniego (urodzonego w 2014), zostali przyjęci z urzędu na podstawie zgłoszenia.
 
Informacje dla rodziców/prawnych opiekunów uczniów, którzy składali wnioski.
Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną podane do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 7 kwietnia 2021r. o godz. 14:00 na tablicy informacyjnej w szkole.
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (32) 267 38 36, w dniach poniedziałek-piątek, w godzinach 7:00 do 15:00.
Rekrutacja dla kandydatów do klasy pierwszej
w roku szkolnym 2021/2022
zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 2 w Będzinie
 
W terminie do 26 marca 2021r. Rodzice/Opiekunowie prawni kandydata do klasy pierwszej mogą złożyć wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej wraz z oświadczeniami do sekretariatu szkoły. Wnioski o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej można pobrać w szkole, ze strony internetowej szkoły lub ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Będzinie www.bedzin.pl (dział: Dla mieszkańców; zakładka: Edukacja).

Copyright © 2017-2018 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Inspektorem ds. Ochrony Danych jest Marek Woźniak (wozniakmarek@op.pl).
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego