42-500 Będzin ul. Wolności 51
tel. (032) 267-38-36
e-mail: szkola@sp2.bedzin.pl
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego
Przejdź do treści

Menu główne:

Część 14

Wydarzenia z życia szkoły archiwum
Szanowni Państwo, sytuacja jest wyjątkowa.
Lekarze i pielęgniarki, pracownicy służby zdrowia, stojący na pierwszej linii frontu w walce z koronawirusem, walczą o nasze zdrowie. Potrzebują środków ochrony osobistej i sprzętu. W związku z tym zainicjowana została zbiórka dla zagłębiowskiej służby zdrowia. Nawet najmniejsza kwota ma znaczenie.
Poniżej link do zrzutki.

Informacja dla rodziców uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Będzin

Szkoła dokona rozliczenia wpłat za posiłki w marcu br., uwzględniając zawieszenie zajęć w okresie od 12 do 31 marca 2020 r. oraz inne nieobecności dzieci. Kwoty nadpłacone zostaną zwrócone rodzicom na podane przez rodzica konto bankowe, a w przypadku braku konta uwzględnione w najbliższym okresie rozliczeniowym.
 
Opłaty za kwiecień dotyczące żywienia dziecka w szkole będzie można uregulować w pierwszych trzech dniach od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych, tj. od dnia wznowienia działalności. Rozwiązanie powyższe będzie możliwe w sytuacji powrotu uczniów do szkół w kwietniu.
 

Komunikat

Wobec wzrastającej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19  oraz ogłoszenia przez rząd RP stanu epidemii  Minister Edukacji Narodowej zdecydował o przedłużeniu terminu ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty (szkół i przedszkoli)  do dnia 10 kwietnia 2020r. i przygotowaniu rozwiązań umożliwiających szkołom i placówkom pracę w zmienionych warunkach. Tym samym w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. przedszkola i szkoły prowadzone przez miasto Będzin będą realizowały zadania statutowe z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 492)
Żłobki pozostają zamknięte od 26 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020r. zgodnie z Poleceniem nr 40/2020 Wojewody Śląskiego z 24 marca 2020r. dotyczącym zamknięcia żłobków i klubów malucha i innych obiektów, w których świadczona jest opieka nad dziećmi w wieku do lat 3.


Zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach

Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. specustawa) rząd podjął decyzję o zawieszeniu zajęć w szkołach, przedszkolach i żłobkach na obszarze całego kraju od 12 marca do 25 marca 2020 roku.
„Specustawa” – specjalna ustawa dotycząca szczególnych rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa gwarantuje rodzicom dzieci w wieku do lat 8, dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:  

  • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
  • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
  • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
  • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
  • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
  • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.
 
Rząd uzasadnia podjęte działania profilaktyczne koniecznością ograniczenia dużych skupisk ludzi w pomieszczeniach zamkniętych.  Im mniej ludzi w jednym miejscu, tym mniejsze szanse na szybkie rozprzestrzenianie się koronawirusa lub innych wirusów.


Z okazji Świąt Bożego Narodzenia zostały przekazane życzenia radosnych, przepełnionych nadzieją i magią wigilijnej nocy świąt oraz pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku.
Dziękujemy naszej młodzieży za przygotowanie przepięknych jasełek.
Betlejemskie Światło Pokoju
4 Gromada Zuchowa Paczka Króla Maciusia wraz z drużynową Beatą Piwowarczyk przekazała dyrekcji szkoły Betlejemskie Światło Pokoju. Jest ono symbolem pokoju i nadziei przekazywanym przed Świętami Bożego Narodzenia. Dziękujemy naszym dzielnym zuchom.
"Razem na Święta"
Uczniowie naszej szkoły, rodzice, nauczyciele bardzo chętnie włączyli się w akcję charytatywną "Razem na Święta". Szkolny wolontariat wraz z opiekunami panem Zbigniewem Gądkiem, panią Karoliną Pilawską z przyniesionych darów przygotowali świąteczne paczki. Wszystkim składamy serdeczne podziękowania.
Uczniowie klas 1-3 wprowadzili nas w świąteczny nastrój dzięki przedstawieniom jasełkowym.
Nasi wykonawcy wspaniale się zaprezentowali.
Dziękujemy
 
V Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek
Uczniowie naszej szkoły Emilia Potocka, Lena Gogoła, Tomasz Kołat
brali udział w V Międzyszkolnym Konkursie Kolęd i Pastorałek
I miejsce zajęła Emilia Potocka z klasy 3a
wyróżnienie otrzymała Lena Gogoła z klasy 3b
Gratulacje dla naszych wspaniałych wykonawców.
Dnia 10 grudnia 2019 uczniowie naszej szkoły wraz z koleżankami i kolegami z innych będzińskich szkół mieli przyjemność odwiedzenia gmachu Sejmu oraz spotkania z posłem panem Rafałem Adamczykiem. To była bardzo ciekawa lekcja edukacji obywatelskiej.
Będzińska Kraina Świętego Mikołaja
Zostań Aniołem Stróżem dziecka z oddziału onkologicznego
Uczniowie pod opieką Pani Karoliny Pilawskiej, Pani Izy Jaskółki-Turek, Pani Agaty Szczuki przygotowali kartki świąteczne w ramach akcji "Zostań Aniołem Stróżem dziecka z oddziału onkologicznego".
28 listopada 2019 szkoła zamieniła się w czarodziejskie miejsce wróżb, malowania twarzy, konkursów. Humory dopisywały. Dziękujemy za zabawę.
Miejskie zawody tenisa stołowego
13 listopada uczniowie z klas 6 wzięli udział w miejskich zawodach tenisa stołowego. Uczniom naszej szkoły zajęli I i III miejsce. Serdeczne Gratulacje
11 listopada Święto Niepodległości
100 lecie Powstań Śląskich
Zbiórka darów dla schroniska w Sosnowcu
Uczniowie, rodzice oraz pracownicy naszej szkoły aktywnie wzięli udział w październikowej akcji zbiórki darów dla schroniska w Sosnowcu. Przekazaliśmy do schroniska obroże, smycze, kołdry, koce, posłania, karmę i wiele innych rzeczy. Akcję koordynowali opiekunowie szkolnego wolontariatu Pan Zbigniew Gądek i Pani Karolina Pilawska. Dziękujemy bardzo wszystkim za zaangażowanie.
POMAGAMY POLSKIM DZIECIOM I POLAKOM NA KRESACH
W pierwszych dniach listopada braliśmy udział w akcji, której celem była zbiórka artykułów szkolnych, żywnościowych i słodyczy. W tym roku zebrane dary będą przekazane dzieciom w polskich szkołach na Litwie, Białorusi i Ukrainie.
Uczniowie i rodzice naszej szkoły bardzo chętnie włączyli się w akcję koordynowaną przez opiekunów szkolnego wolontariatu. Z przyniesionych darów zostaną zorganizowane paczki mikołajkowe dla dzieci na Kresach, co na pewno sprawi im dużą radość.
Jest nam bardzo miło, że akcja cieszyła się tak dużym zainteresowaniem.
"Kroniki Kazimierza"
Dnia 14 listopada 2019 r. uczniowie klas siódmych, wchodzący w skład redakcji szkolnej gazety "Kroniki Kazimierza" zaprezentowali uczniom szkoły pierwszy tegoroczny numer pisma. Można w nim znaleźć informacje na temat wydarzeń, jakie miały miejsce w szkole we wrześniu i w październiku, wywiady: z Panią Dyrektor oraz z przewodniczącą Rady Samorządu Uczniowskiego, a także informacje na temat pierwszych działań Szkolnego Samorządu Uczniowskiego. Redaktorzy gazety zapewniają we wstępie do swojej gazety, że będą poruszać tematy związane z życiem szkoły, uczniów i nauczycieli. Będą ponadto zachęcać do czytania książek, polecać filmy oraz dobrą muzykę. Opiekunem gazety jest pan Paweł Lekszycki, a spotkania redakcji odbywają się w każdy czwartek na 8. godzinie lekcyjnej. Serdecznie zachęcamy do lektury "Kronik Kazimierza" oraz do jej redagowania.
11 listopada 2019 rok
Przedstawiciele naszej szkoły uczestniczyli w obchodach 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, pod pomnikiem Poległym za Wolną Polskę złożyliśmy kwiaty.
Bezpieczna droga do i ze szkoły.
W klasach 1-3 szkoły podstawowej odbywają się pogadanki na temat bezpiecznej drogi do i ze szkoły prowadzone przez dzielnicowego asp. sztab. Rafała Rokitę z Komendy Powiatowej Policji w Będzinie.
Praktyczne zajęcia w ramach przygotowań do kolejnej edycji akcji „Rowerowy Maj 2020”

Dzisiaj w naszej szkole odbyły się praktyczne zajęcia w ramach przygotowań do kolejnej edycji akcji „Rowerowy Maj 2020”.
Uczniowie mieli okazję zapoznać się z podstawowymi zasadami bezpiecznego poruszania się jako piesi/rowerzyści. Dzieci były bardzo zaangażowane, chętnie uczestniczyły w zajęciach z wykorzystaniem autochodzików.
Uczniowie byli uczestnikami ruchu jako kierowcy pojazdów, piesi oraz byli elementami infrastruktury drogowej (sygnalizatory, znaki drogowe).
Zajęcia prowadzili starszy aspirant sztabowy Pani Iwona Bajan z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Będzinie oraz Pan Marcin Dworak.
XII RAJD PIESZY NA WZGÓRZE ŚW. DOROTY
Nasza drużyna brała udział w rajdzie gdzie miała możliwość zaprezentowania wiedzy i umiejętności sportowych.
 
Dzień Edukacji Narodowej
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się akademia podczas której występowali uczniowie i nauczyciele. Humory wszystkim dopisywały. Dyrekcja szkoły złożyła podziękowania nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi za pracę, poświęcenie, pasję i zaangażowanie włożone w nauczanie i wychowanie młodzieży naszej szkoły. Dyrekcja szkoły pogratulowała nauczycielom Nagrody Prezydenta Miasta Będzina, otrzymania medalu Komisji Edukacji Narodowej oraz wręczyła Nagrody Dyrektora Szkoły.
 


Dnia 4 października 2019r. odbył się w naszej szkole Miejski Turniej Szachowy. W zawodach brało udział sześć szkół z Będzina. Uczniowie rywalizowali w dwóch kategoriach:
1. pierwsza kategoria-uczniowie klas 4-6 SP
2. druga kategoria-uczniowie klas 7-8 SP
Naszą szkołę w kategorii pierwszej reprezentowali: Ola Rak, Juliusz Tarasin, Jakub Gierula, Marcel Kłuskiewicz i zajęli trzecie miejsce w turnieju.
W kategorii drugiej reprezentowali nas: Zofia Okrajek, Oliwia Obst, Kamil Popczyk, Łukasz Bargieł.
Pierwsze dwa miejsca w kategorii pierwszej zajęły szkoły SP 8 i SP 4, w kategorii drugiej SP 3 i SP 4. Uczniowie z tych szkół będą reprezentowali Będzin w Powiecie.
Gratulujemy uczestnikom.
Dzisiaj odbyło się pasowanie uczniów klas pierwszych.
Mamy nadzieję, że słowa:
„Wszystko jest trudne nim stanie się proste”
będą towarzyszyć naszym uczniom przez wszystkie lata nauki.
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Będzina Pan Rafał Adamczyk złożył serdeczne gratulacje rodzicom oraz uczniom i życzył samych sukcesów. Przekazał również uczniom rogi obfitości.
Rodzicom gratulujemy wspaniałych dzieci i dziękujemy za pomoc w organizacji uroczystości.
"Dziś w świetlicy wydarzenie przyjmujemy nowe dzieci będzie uroczystość mała atrakcyjnie czas nam zleci." Dnia 27 września 2019r. odbyło się " Pasowanie na świetliczaka". Nasi dzielni pierwszoklasiści brali udział w wielu konkurencjach np. układanie puzzli, slalom z piłeczkami, kreatywne rysowanie, taniec z balonem, rysowanie portretu z zamkniętymi oczami. Uśmiechu i zabawy było co niemiara nawet przy plasterku cytryny. Gratulujemy wszystkim pierwszoklasistom dzielnej postawy.
Europejski Dzień Języków Obcych.
26 września w naszej szkole obchodziliśmy Europejski Dzień Języków Obcych. W szkole uczniowie przebrali się za postacie charakterystyczne dla Wielkiej Brytanii. Na korytarzu można było spotkać Królową Elżbietę II jak również Szkota. Wyróżnienie i dyplom za najciekawsze kostiumy oraz wykonanie londyńskiego autobusu Double Decker otrzymała klasa 5C. W konkursie na najpiękniejszy portret Królowej Elżbiety II zwyciężyła klasa 6B. Natomiast w multimedialnym konkursie wiedzy na temat Wielkiej Brytanii I miejsce zajęła klasa 8B.
Gratulujemy uczestnikom.
Dziękujemy nauczycielom i rodzicom za pomoc.
Copyright © 2017-2018 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Inspektorem ds. Ochrony Danych jest Marek Woźniak (wozniakmarek@op.pl).
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego