42-500 Będzin ul. Wolności 51
tel. (032) 267-38-36
e-mail: szkola@sp2.bedzin.pl
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego
Przejdź do treści

Menu główne:

REKRUTACJA 2024/2025

    
 
Rodzice/opiekunowie prawni kandydata, zainteresowani zapisaniem dziecka zamieszkałego poza obwodem danej szkoły, składają do dyrektora wybranej szkoły wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej, zgodny z ustalonym wzorem, w terminie od 1 marca 2024 roku do 22 marca 2024 roku.
Do wniosku rodzice/opiekunowie prawni mogą dołączyć oświadczenia:
1.      Oświadczenie o rodzeństwie kandydata spełniającym obowiązek w danej szkole.
2.      Oświadczenie o miejscu pracy rodziców w obwodzie danej szkoły.
3.      Oświadczenie o krewnych mieszkających w obwodzie danej szkoły, a wspierających rodziców w opiece nad kandydatem.

Zapisy do klas pierwszych będzińskich szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025.
 
Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
 
Rekrutację do klasy pierwszej organizuje szkoła podstawowa, która dysponuje wolnymi miejscami.

 
Kryteria rekrutacji

 
Zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
 
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej są brane pod uwagę kryteria określone w uchwale Rady Miejskiej Będzina.
 
W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej obowiązują następujące kryteria:
 
1.   rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w danej szkole, wartość – 6 punktów,
 
2.   miejsce pracy rodziców/opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie danej szkoły, wartość – 4 punkty,
 
3.   krewni kandydata, wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu należytej opieki nad dzieckiem, zamieszkują
w obwodzie danej szkoły, wartość – 3 punkty,
 
4.   kandydat ma miejsce zamieszkania na terenie Będzina,
wartość – 3 punkty.

 
Ważne terminy dotyczące zapisów do klas pierwszych szkół podstawowych:
         
            
Zgłoszenie dziecka do   klasy I szkoły podstawowej obwodowej
        
od 1 lutego do 15   marca 2024 r.
            
Rekrutacja do klas   pierwszych szkół podstawowych
        
od 1 do 22 marca 2024   r.
            
Ogłoszenie listy   kandydatów zakwalifikowanych
        
29 marca 2024 r. godz.   14.00
            
Ogłoszenie listy   kandydatów przyjętych do szkoły podstawowej
        
8 kwietnia 2024 r.   godz. 14.00
            
Termin postępowanie   uzupełniającego
        
od 15 do 19 kwietnia   2024 r.
       
 
 
Informacje dotyczące zapisów:

 
 
 
 
 
 
Dokumenty dotyczące zapisów dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły:

 
 
 
Zgłoszenia można składać: od 1 lutego 2024r. do 15 marca 2024 r.
 
 
 
 
 
Dokumenty dotyczące zapisów dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły:
 
 
 
 
 
 
Wnioski można składać: od 1 marca 2024r. do 22 marca 2024 r.
Copyright © 2017-2018 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Inspektorem ds. Ochrony Danych jest Marek Woźniak (wozniakmarek@op.pl).
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego