42-500 Będzin ul. Wolności 51
tel. (032) 267-38-36
e-mail: szkola@sp2.bedzin.pl
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego
Przejdź do treści

Menu główne:

Część 14

Wydarzenia z życia szkoły archiwum
Świąteczna paczka dla seniorów.
Zbiórka potrwa od 1 do 15 grudnia 2020 roku w szkołach podstawowych i przedszkolach na terenie Będzina.
Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia będą inne niż dotychczas. Wielu seniorów – z powodu pandemii – nie będzie mogło liczyć na pomoc bliskich w przygotowaniach do tych szczególnych w roku dni. Będzińskie szkoły podstawowe i przedszkola przygotują dla seniorów z naszego miasta świąteczne paczki, które zostaną dostarczone osobom samotnym, starszym, potrzebującym pomocy z powodu obowiązujących ograniczeń. Zwracamy się z prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie akcji placówek oświatowych. Tak naprawdę najważniejsze jest to, że możemy dzielić się radością świąt z innymi. To jest prawdziwa magia Bożego Narodzenia. W paczce może znaleźć się sucha żywność o długim terminie przydatności do spożycia, taka jak: makaron, kasza, ryż, kawa, herbata, kakao, słodycze. Zachęcamy też do przekazywania barszczu wigilijnego i zupy grzybowej w bezpiecznych opakowaniach, ryb w puszcze, gotowych dań w słoikach, pasztetów, warzyw konserwowych. Mile widziane będą również drobne kosmetyki oraz środki, które przydadzą się podczas świątecznych porządków, a także świece i stroiki. Prosimy o zgłaszanie osób potrzebujących z najbliższego otoczenia do dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli.
Konkurs plastyczny "E-papierosie, mam cię w nosie!"
Co roku trzeci czwartek listopada to dzień ogólnopolskiej akcji „Rzuć palenie razem z nami”.
W naszej szkole do działań na rzecz zdrowia bez dymu papierosowego  ruszyła liczna grupa uczniów, która pod hasłem „E-papierosie mam cię w nosie!” wymalowała aż 65 prac plastycznych. W konkursie wzięli udział chętni uczniowie klas I-VIII. Nagrodzono 8 prac, w dwu kategoriach wiekowych: I-IV i V-VIII. Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do galerii wyróżnionych prac.
Wszystkim uczniom dziękujemy za udział w konkursie.

Prace nagrodzone:
klasy I-IV:
Iga Hadych 3a, Wojtek Kołodziejak 1a, Maksymilian Witek 3a, Maja Chałat 1a
klasy V-VIII:
Wachowicz Aleksandra 8c, Czepiel Natalia 6b, Pustułka Martyna 8b, Storonowicz Wiktoria 7c.

Prace wyróżnione:
Ola Adamczyk 8c, Oliwia Kaczmarczyk 6a, Natalia Szczęśniak 6a, Wiktor Bernaś 5b, Natalia Szota 2b, Oliwier Lotko 3a, Karol Kaleta 3a, Lena Kiciak 3a, Lena Gogoła 4b, Zosia Zięba 2c, Natalia Puc 1c, Zuzanna Zawadzka 1a, Filip Kwaśniewski 1a, Zuzanna Kozina 3a, Antoni Glik 3d, Cyprian Apostolski 3d, Olaf Pustułka 1a, Oliwier Piejko 1a, Karol Hamerla 4a, Jakub Szymczak 1a, Gabrysia Musiał 1a, Hanna Kaźmierczyk 1a.
Pasowanie uczniów.
27 października 2020 roku w Szkole Podstawowej nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klasy 1a, 1b, 1c, 1d. Po złożeniu słów przysięgi stali się oni pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej. Z całego serca życzymy im wielu sukcesów na polu zdobywania wiedzy oraz cierpliwości i wytrwałości w drodze do spełniania marzeń i doskonalenia siebie. Powodzenia!
Uczniom naszej szkoły los zwierząt nie jest obojętny!
Po raz kolejny w naszej szkole odbyła  się zbiórka na rzecz zwierząt.
Mimo trudnej sytuacji związanej z panującą epidemią i tym razem wspomogliśmy zwierzęta ze schroniska w Sosnowcu.
Najmłodsi uczniowie naszej szkoły podarowali zwierzakom pożywienie, koce i zabawki, które umilą psom i kotom pobyt w schronisku.
Wszystkim dziękujemy za zaangażowanie w zbiórkę!
Funkcjonowanie szkół podstawowych i przedszkoli od 30 listopada 2020 roku do 3 stycznia 2021 roku.

Zdalne nauczanie w szkołach podstawowych
W związku ze stanem epidemii i zagrożeniem zarażenia się koronawirusem – decyzją rządu – przedłużono do 3 stycznia 2021 roku zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych). Oznacza to, że uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Będzin nadal będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym. Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły jest zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole).

Zajęcia sportowe wynikające z programu szkolenia
Od 30 listopada 2020 r. zajęcia sportowe realizowane na podstawie programów szkolenia mogą być prowadzone w szkole z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Dotyczy to zajęć prowadzonych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego, oddziałach sportowych i oddziałach mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych.

Zajęcia stacjonarne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach
Nauka i opieka dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych pozostaje bez zmian. Aktualne przepisy dają możliwość zawieszenia funkcjonowania przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, jeżeli występują przesłanki zagrażające życiu i bezpieczeństwu uczniów.

Opieka w świetlicach szkolnych oraz praca nauczycieli
Do dnia 3 stycznia 2021 roku szkoły podstawowe – na życzenie rodziców – mogą zorganizować zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w świetlicy  szkolnej  dla  uczniów  klas  I-III,  których  rodzice są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą lub realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. O potrzebie skorzystania z tej formy opieki rodzic powinien poinformować dyrektora szkoły w dniu poprzedzającym udział dziecka w zajęciach świetlicowych.

Konsultacje dla ósmoklasistów
W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dyrektorzy szkół podstawowych mogą umożliwić uczniom klas ósmych udział – na terenie szkoły – w konsultacjach indywidualnych lub grupowych z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu.

Olimpiady, turnieje i konkursy
W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych możliwe jest przeprowadzenie olimpiad, turniejów i konkursów na terenie szkoły. Zawody te są kierowane do wąskiej grupy wybitnie uzdolnionej młodzieży, dlatego też nie ma zagrożenia przebywania w jednym momencie w szkole dużej grupy uczniów. Da to szansę tym uczniom na rozwijanie ich potencjału i szczególnych umiejętności związanych z danym konkursem, turniejem lub olimpiadą.

Spot profilaktyczny. Zapobieganie cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży.
Szanowni Państwo,
na prośbę Komendy Powiatowej w Będzinie umieszczamy link do  spotu profilaktycznego zleconego przez MSWiA, mającego na celu  zapobieganie cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży.     
    https://drive.google.com/file/d/1owIpj-58-SRZxjYW1iPO6ADhpofVpoJn/view?usp=sharing    
– wersja MAX (rozdzielczość)     
– wersja MIN (rozdzielczość)    
Funkcjonowanie szkół podstawowych i przedszkoli w listopadzie 2020 roku

Zdalne nauczanie w szkołach podstawowych

W związku ze stanem epidemii i wzrastającym zagrożeniem zarażenia się koronawirusem – decyzją rządu – od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, do 29 listopada br. przedłużono zawieszenie zajęd stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych). Oznacza to, że uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Będzin do 29 listopada 2020 roku będą uczyd się wyłącznie w trybie zdalnym.
Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawnośd lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyd się zdalnie w domu, dyrektor szkoły jest zobowiązany zorganizowad nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole).

Zajęcia stacjonarne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach

Nauka i opieka dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych pozostaje bez zmian.
Aktualne przepisy dają możliwośd zawieszenia funkcjonowania przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, jeżeli występują przesłanki zagrażające życiu i bezpieczeostwu uczniów.

Opieka w świetlicach szkolnych oraz praca nauczycieli

Od poniedziałku, 9 listopada do dnia 29 listopada 2020 roku szkoły podstawowe – na życzenie rodziców – mogą zorganizowad zajęcia opiekuoczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej dla uczniów klas I-III, których rodzice są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalnośd leczniczą lub realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. O potrzebie skorzystania z tej formy opieki rodzic powinien poinformowad dyrektora szkoły w dniu poprzedzającym udział dziecka w zajęciach świetlicowych.

Konsultacje dla ósmoklasistów

W okresie zawieszenia zajęd stacjonarnych dyrektorzy szkół podstawowych mogą umożliwid uczniom klas ósmych udział – na terenie szkoły – w konsultacjach indywidualnych lub grupowych z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeo przystępuje do egzaminu.

Olimpiady, turnieje i konkursy

W okresie zawieszenia zajęd stacjonarnych możliwe jest przeprowadzenie olimpiad, turniejów i konkursów na terenie szkoły. Zawody te są kierowane do wąskiej grupy wybitnie uzdolnionej młodzieży, dlatego też nie ma zagrożenia przebywania w jednym momencie w szkole dużej grupy uczniów. Da to szansę tym uczniom na rozwijanie ich potencjału i szczególnych umiejętności związanych z danym konkursem, turniejem lub olimpiadą.
Uczniowie w świetlicy szkolnej z okazji Dnia Edukacji Narodowej wykonywali przepiękne prace plastyczne.
Muzeum w Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau.
Uczniowie klas 8 wraz z opiekunami uczestniczyli w wyjeździe edukacyjnym do Miejsca Pamięci, Muzeum w Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau. Uczniowie obejrzeli film edukacyjny prezentujący historię powstania obozu oraz zwiedzili obie jego części. W trakcie zwiedzania młodzież dowiedziała się między innymi o warunkach życia więźniów.
Warsztaty odbyły się w ramach Kampanii Edukacyjno-Ekologicznego Projektu Zagłębiowski Park Linearny-rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny Przemszy i Brynicy - Miasto Będzin.
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w niecodziennej lekcji chemii i biologii. Uczniowie klasy 8b zapoznali się ze sposobami pobierania próbek wody do badań, wykonywali doświadczenia.
Konkurs plastyczny "Zdrowo jem, zdrowy jestem"
W świetlicy szkolnej 30.09.2020r. został zorganizowany konkurs plastyczny "Zdrowo jem, zdrowy jestem". Gratulacje dla wszystkich uczestników.
Europejski Dzień Języków Obcych.
25 września 2020r. obchodziliśmy Europejski Dzień Języków Obcych. W tym dniu uczniowie klas IV-VIII mieli namalowane lub przyklejone flagi krajów anglosaskich i niemieckojęzycznych. Odbyły się również lekcje krajoznawcze, w czasie których uczniowie poznali ciekawostki dotyczące Anglii i Niemiec. Uczniowie klas III i IV brali udział w konkursie językowym "Spelling master"- mistrz literowania.


Podczas wakacji zaszły w szkole istotne zmiany. Zachęcamy do obejrzenia  animacji, w którym prezentujemy efekty przeprowadzonego niedawno remontu, który objął zarówno sale lekcyjne, korytarze, aulę jak i szatnię.
Drodzy uczniowie, rodzice, dziadkowie, nauczyciele i pracownicy szkoły, z radością spotykamy się z Wami po wakacjach, które - mamy nadzieję - pozwoliły nam wszystkim się zrelaksować, wypocząć i nabrać sił i witalności. Przed nami kolejny rok wytężonej pracy ale i czas zdobywania cennego doświadczenia, spełniania marzeń, realizowania pasji, pogłębiania wiedzy i sięgania po laury.
Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego 2020/2021 Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 w Będzinie życzy wszystkim uczniom, by zdobywanie wiedzy okazało się fascynującą podróżą, podczas której z radością odkrywa się, poznaje i rozumie prawa nauki i jej tajniki. Wierzymy, że szkoła będzie dla Was miejscem, w którym będziecie rozwijać zainteresowania, poszerzać horyzonty oraz nawiązywać trwałe przyjaźnie.
Nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szkoły życzymy wytrwałości a także tego, by był to rok spokojnej pracy, dającej poczucie spełnienia na polu zawodowym. Rodzicom składamy życzenia wielu radości i wzruszeń, towarzyszących sukcesom ich dorastających do samodzielności dzieci.
List Prezydenta Miasta Będzina, Pana Łukasza Komoniewskiego, do  Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i Uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w  Będzinie.

W dniu 1 września 2020r. prosimy uczniów o przyniesienie notesu, bądź zeszytu oraz przyborów do pisania.
Dziękujemy.

 Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
1 września 2020r. (wtorek)
Uczniowie klas 1a i 1c wraz z rodzicami proszeni są o przyjście do sali gimnastycznej
(kl.1a o godz.8.00, kl.1c o godz.10.00).
Do sali gimnastycznej prosimy wchodzić od strony boiska szkolnego.
Przewidywany czas spotkania: ok.1,5 godziny.
Prosimy rodziców o posiadanie maseczek ochronnych.
 
Uczniowie klas: 1b i 1d wraz z rodzicami proszeni są o przyjście do auli
(kl.1b o godz.9.00, kl.1d o godz.11.00).
Do auli prosimy wchodzić od strony kortów.
Przewidywany czas spotkania: ok.1,5 godziny.
Prosimy rodziców o posiadanie maseczek ochronnych.

Uczniowie klas 2-8 przychodzą według ustalonego harmonogramu do wskazanych klas.
Rodziców prosimy o pozostanie poza terenem budynku szkoły.
Czas spotkania uczniów z wychowawcami ok.1,5 godziny.

UWAGA!!!
Termin składania wniosku o stypendium szkolne na rok szkolny 2020/2021:
do 15 września 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Będzinie
WAŻNE!!!
  • Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku
  • Dochód nie może przekroczyć 528zł netto na osobę
  • Na wniosku należy umieścić numer telefonu kontaktowego (stacjonarnego lub komórkowego)
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (32)2679158  (Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Będzinie) lub w sekretariacie szkoły.

Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Będzinie! Za  nami kolejny rok wytężonej pracy, czas wyjątkowy pod wieloma  względami. Razem stawialiśmy czoła nowym wyzwaniom, pokonaliśmy  przeciwności losu i odnieśliśmy wiele sukcesów. Zdobyliśmy wiedzę, która  – o czym jesteśmy przekonani – zaowocuje w przyszłości. Gratulujemy Wam  wszystkim!    

Dzisiaj w sposób szczególny zwracamy się do absolwentów klas 8,  którzy rozpoczną niebawem w kolejny etap edukacji. Mamy nadzieję, że  czas spędzony w naszej szkole sprawił, że bogatsi o zdobytą wiedzę i o  doświadczenie będziecie mieli odwagę podjąć dalszą wędrówkę nowymi  szlakami edukacji. Wierzymy, że nawiązane tutaj przyjaźnie nie przeminą,  a wspomnienia pięknych chwil zawsze będą wywoływać na Waszych twarzach  radosny uśmiech albo wyciskać z oczu łzę wzruszenia.    
   
Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy Szkoły.    

Dziękujemy Wam za to, że dostrzegacie potrzeby naszych uczniów, rozumiecie, że dobro dziecka i jego pomyślny rozwój zależą od współpracy nas wszystkich. Doceniamy dowody takiego myślenia.     
   
Przyjmijcie wyrazy naszej wdzięczności za współpracę i za działania wspierające proces edukacyjny i opiekuńczo-wychowawczy szkoły. Dziękujemy Wam za ciężką pracę włożoną w wychowanie młodego pokolenia.    

Wam, drodzy uczniowie, życzymy słonecznych, spokojnych i pełnych radości wakacji.
Nagródy Prezydenta Miasta Będzin
24 czerwca 2020 r., w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie odbyła się uroczysta gala wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Będzina dla wyróżniających się uczniów. Naszą szkołę reprezentowało ich jedenaścioro. Swoje sukcesy osiągali oni na gruncie naukowym, kulturalnym lub sportowym.
1. Anna Szędzielorz kl. 5c
2. Ewa Szędzielorz kl. 5c
3. Julia Sikorska kl. 5c
4. Jakub Parafjanowicz kl. 5d
5. Mateusz Dorobisz kl. 5d
6. Ewa Kapusta kl. 6a
7. Wiktor Steppa kl. 6a
8. Wiktor Szlachta kl. 6b
9. Zofia Kasprzyk kl. 6d
10. Mateusz Massalski 6d
11. Miłosz Kuc kl. 8b
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy! Każdemu uczniowi życzymy wytrwałości w zdobywaniu nowej wiedzy i w doskonaleniu umiejętnego jej wykorzystania oraz w dążeniu do osiągnięcia najwyższej sprawności fizycznej. Powodzenia!
KONKURS WIEDZY EKOLOGICZNEJ
Z radością informujemy, że uczniowie naszej szkoły zostali laureatami w organizowanym w ramach Kampanii Edukacyjno-Ekologicznej Projektu Zagłębiowski Park Linearny przez Urząd Miejski w Będzinie KONKURSIE WIEDZY EKOLOGICZNEJ. I miejsce zajęła Emilia Krzypkowska, natomiast wyróżnienie otrzymała Emilia Potocka.
W konkursie oceniana była poprawność wykonania testu wiedzy oraz wiersz o tematyce ekologicznej. Uczestniczki wykazały się dużą wiedzą przyrodniczą, kreatywnością oraz troską o najbliższe środowisko naturalne.
Do rywalizacji przystąpiło 225 uczniów ze szkół podstawowych. Nagrodami były: gry i książki o tematyce ekologicznej oraz ekologiczne kubki i dyplomy.
Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy!

Przyjęcie do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021.
Szanowni Państwo,
Informujemy, że wszyscy kandydaci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego, których rodzice/prawni opiekunowie złożyli:
a) zgłoszenie
lub
b) wniosek i w terminie do 22.04.2020r przesłali „Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy pierwszej w szkole podstawowej” zostali przyjęci do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021.

Przyjęcie do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021.
Szanowni Państwo,
Informujemy, że wszyscy kandydaci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego, których rodzice/prawni opiekunowie złożyli:
a) zgłoszenie
lub
b) wniosek i w terminie do 22.04.2020r przesłali „Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy pierwszej w szkole podstawowej” zostali przyjęci do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021.
Informacja dla rodziców/prawnych opiekunów uczniów, którzy składali wnioski i przesyłali potwierdzenie woli.
Rodzic lub prawny opiekun kandydata przyjętego do klasy pierwszej, a zamieszkałego poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Będzinie , zobowiązany jest do dostarczenia przekazu ucznia ze szkoły obwodowej do dnia 31 sierpnia 2020 roku.
Niedostarczenie "przekazu"  ze szkoły obwodowej w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z uczęszczania  dziecka do Szkoły Podstawowej nr 2 w Będzinie.
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny (32) 267 38 36, poniedziałek-piątek  od 7.00 do 15.00.

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniach 21 - 23 kwietnia 2020 r. nauczanie  zdalne odbywać się będzie zgodnie z dotychczasowym planem lekcji  poszczególnych klas. Egzamin ósmoklasisty we wskazanym terminie się nie  odbędzie. Dalsze informacje przekażemy po ogłoszeniu decyzji w tej  sprawie przez Ministra Edukacji Narodowej.
Z poważaniem,     
Dyrekcja szkoły   

Zakwalifikowani  do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021
Informujemy, że wszyscy kandydaci do klasy pierwszej Szkoły  Podstawowej nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego, których rodzice/prawni  opiekunowie złożyli zgłoszenie lub wniosek, zostali  zakwalifikowani  do  klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021.
Rodzice kandydatów, którzy złożyli wnioski (osoby  zamieszkałe poza obwodem szkoły) proszone są o przesłanie drogą e-mail  podpisanego przez rodziców/prawnych opiekunów „Potwierdzenia woli zapisu  dziecka do klasy pierwszej w szkole podstawowej” w terminie od  14.04.2020r. do 22.04.2020r. na e-mail: szkola@sp2.bedzin.pl
Copyright © 2017-2018 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Inspektorem ds. Ochrony Danych jest Marek Woźniak (wozniakmarek@op.pl).
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego