42-500 Będzin ul. Wolności 51
tel. (032) 267-38-36
e-mail: szkola@sp2.bedzin.pl
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego
Przejdź do treści

Menu główne:

REKRUTACJA

Zapisy do klas pierwszych będzińskich szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024
Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Rekrutację do klasy pierwszej organizuje szkoła podstawowa, która dysponuje wolnymi miejscami.  

Kryteria rekrutacji
Zgodnie z  ustawą – Prawo oświatowe kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej są brane pod uwagę kryteria określone w uchwale Rady Miejskiej Będzina.

W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej obowiązują następujące kryteria:

rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w danej szkole, wartość – 6 punktów,
 • miejsce pracy rodziców/opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie danej szkoły, wartość – 4 punkty,
 • krewni kandydata, wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu należytej opieki nad dzieckiem, zamieszkują w obwodzie danej szkoły, wartość – 3 punkty,
 • kandydat ma miejsce zamieszkania na terenie Będzina, wartość – 3 punkty.


  Ważne terminy dotyczące zapisów do klas pierwszych szkół podstawowych:

  Zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej obwodowej
  od 1 lutego do 17 marca 2023 r.

  Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych
  od 1 do 24 marca 2023 r.

  Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych
  31 marca 2023 r. godz. 14.00

  Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły podstawowej
  6 kwietnia 2023 r. godz. 14.00

  Termin postępowanie uzupełniającego
  od 17 do 21 kwietnia 2023 r.

   
  Dokumenty dotyczące zapisów:

  Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej
 • Wzór zgłoszenia kandydata do klasy I szkoły podstawowej
 • Oświadczenie o rodzeństwie kandydata spełniającym obowiązek w danej szkole
 • Oświadczenie o miejscu pracy rodziców w obwodzie danej szkoły
 • Oświadczenie o krewnych mieszkających w obwodzie danej szkoły, a wspierających rodziców w opiece nad kandydatem  
 • Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych – informacja szczegółowa

  Copyright © 2017-2018 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Inspektorem ds. Ochrony Danych jest Marek Woźniak (wozniakmarek@op.pl).
  Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego