42-500 Będzin ul. Wolności 51
tel. (032) 267-38-36
e-mail: szkola@sp2.bedzin.pl
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego
Przejdź do treści

Menu główne:

Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Będzinie! Za  nami kolejny rok wytężonej pracy, czas wyjątkowy pod wieloma  względami. Razem stawialiśmy czoła nowym wyzwaniom, pokonaliśmy  przeciwności losu i odnieśliśmy wiele sukcesów. Zdobyliśmy wiedzę, która  – o czym jesteśmy przekonani – zaowocuje w przyszłości. Gratulujemy Wam  wszystkim!    

Dzisiaj w sposób szczególny zwracamy się do absolwentów klas 8,  którzy rozpoczną niebawem w kolejny etap edukacji. Mamy nadzieję, że  czas spędzony w naszej szkole sprawił, że bogatsi o zdobytą wiedzę i o  doświadczenie będziecie mieli odwagę podjąć dalszą wędrówkę nowymi  szlakami edukacji. Wierzymy, że nawiązane tutaj przyjaźnie nie przeminą,  a wspomnienia pięknych chwil zawsze będą wywoływać na Waszych twarzach  radosny uśmiech albo wyciskać z oczu łzę wzruszenia.    
   
Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy Szkoły.    

Dziękujemy Wam za to, że dostrzegacie potrzeby naszych uczniów, rozumiecie, że dobro dziecka i jego pomyślny rozwój zależą od współpracy nas wszystkich. Doceniamy dowody takiego myślenia.     
   
Przyjmijcie wyrazy naszej wdzięczności za współpracę i za działania wspierające proces edukacyjny i opiekuńczo-wychowawczy szkoły. Dziękujemy Wam za ciężką pracę włożoną w wychowanie młodego pokolenia.    

Wam, drodzy uczniowie, życzymy słonecznych, spokojnych i pełnych radości wakacji.
Nagródy Prezydenta Miasta Będzin
24 czerwca 2020 r., w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie odbyła się uroczysta gala wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Będzina dla wyróżniających się uczniów. Naszą szkołę reprezentowało ich jedenaścioro. Swoje sukcesy osiągali oni na gruncie naukowym, kulturalnym lub sportowym.
1. Anna Szędzielorz kl. 5c
2. Ewa Szędzielorz kl. 5c
3. Julia Sikorska kl. 5c
4. Jakub Parafjanowicz kl. 5d
5. Mateusz Dorobisz kl. 5d
6. Ewa Kapusta kl. 6a
7. Wiktor Steppa kl. 6a
8. Wiktor Szlachta kl. 6b
9. Zofia Kasprzyk kl. 6d
10. Mateusz Massalski 6d
11. Miłosz Kuc kl. 8b
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy! Każdemu uczniowi życzymy wytrwałości w zdobywaniu nowej wiedzy i w doskonaleniu umiejętnego jej wykorzystania oraz w dążeniu do osiągnięcia najwyższej sprawności fizycznej. Powodzenia!
KONKURS WIEDZY EKOLOGICZNEJ
Z radością informujemy, że uczniowie naszej szkoły zostali laureatami w organizowanym w ramach Kampanii Edukacyjno-Ekologicznej Projektu Zagłębiowski Park Linearny przez Urząd Miejski w Będzinie KONKURSIE WIEDZY EKOLOGICZNEJ. I miejsce zajęła Emilia Krzypkowska, natomiast wyróżnienie otrzymała Emilia Potocka.
W konkursie oceniana była poprawność wykonania testu wiedzy oraz wiersz o tematyce ekologicznej. Uczestniczki wykazały się dużą wiedzą przyrodniczą, kreatywnością oraz troską o najbliższe środowisko naturalne.
Do rywalizacji przystąpiło 225 uczniów ze szkół podstawowych. Nagrodami były: gry i książki o tematyce ekologicznej oraz ekologiczne kubki i dyplomy.
Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy!

Przyjęcie do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021.
Szanowni Państwo,
Informujemy, że wszyscy kandydaci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego, których rodzice/prawni opiekunowie złożyli:
a) zgłoszenie
lub
b) wniosek i w terminie do 22.04.2020r przesłali „Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy pierwszej w szkole podstawowej” zostali przyjęci do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021.

Przyjęcie do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021.
Szanowni Państwo,
Informujemy, że wszyscy kandydaci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego, których rodzice/prawni opiekunowie złożyli:
a) zgłoszenie
lub
b) wniosek i w terminie do 22.04.2020r przesłali „Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy pierwszej w szkole podstawowej” zostali przyjęci do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021.
Informacja dla rodziców/prawnych opiekunów uczniów, którzy składali wnioski i przesyłali potwierdzenie woli.
Rodzic lub prawny opiekun kandydata przyjętego do klasy pierwszej, a zamieszkałego poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Będzinie , zobowiązany jest do dostarczenia przekazu ucznia ze szkoły obwodowej do dnia 31 sierpnia 2020 roku.
Niedostarczenie "przekazu"  ze szkoły obwodowej w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z uczęszczania  dziecka do Szkoły Podstawowej nr 2 w Będzinie.
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny (32) 267 38 36, poniedziałek-piątek  od 7.00 do 15.00.

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniach 21 - 23 kwietnia 2020 r. nauczanie  zdalne odbywać się będzie zgodnie z dotychczasowym planem lekcji  poszczególnych klas. Egzamin ósmoklasisty we wskazanym terminie się nie  odbędzie. Dalsze informacje przekażemy po ogłoszeniu decyzji w tej  sprawie przez Ministra Edukacji Narodowej.
Z poważaniem,     
Dyrekcja szkoły   

Zakwalifikowani  do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021
Informujemy, że wszyscy kandydaci do klasy pierwszej Szkoły  Podstawowej nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego, których rodzice/prawni  opiekunowie złożyli zgłoszenie lub wniosek, zostali  zakwalifikowani  do  klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021.
Rodzice kandydatów, którzy złożyli wnioski (osoby  zamieszkałe poza obwodem szkoły) proszone są o przesłanie drogą e-mail  podpisanego przez rodziców/prawnych opiekunów „Potwierdzenia woli zapisu  dziecka do klasy pierwszej w szkole podstawowej” w terminie od  14.04.2020r. do 22.04.2020r. na e-mail: szkola@sp2.bedzin.pl

Szanowni Państwo, sytuacja jest wyjątkowa.
Lekarze i pielęgniarki, pracownicy służby zdrowia, stojący na pierwszej linii frontu w walce z koronawirusem, walczą o nasze zdrowie. Potrzebują środków ochrony osobistej i sprzętu. W związku z tym zainicjowana została zbiórka dla zagłębiowskiej służby zdrowia. Nawet najmniejsza kwota ma znaczenie.
Poniżej link do zrzutki.

Informacja dla rodziców uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Będzin

Szkoła dokona rozliczenia wpłat za posiłki w marcu br., uwzględniając zawieszenie zajęć w okresie od 12 do 31 marca 2020 r. oraz inne nieobecności dzieci. Kwoty nadpłacone zostaną zwrócone rodzicom na podane przez rodzica konto bankowe, a w przypadku braku konta uwzględnione w najbliższym okresie rozliczeniowym.
 
Opłaty za kwiecień dotyczące żywienia dziecka w szkole będzie można uregulować w pierwszych trzech dniach od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych, tj. od dnia wznowienia działalności. Rozwiązanie powyższe będzie możliwe w sytuacji powrotu uczniów do szkół w kwietniu.
 

Komunikat

Wobec wzrastającej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19  oraz ogłoszenia przez rząd RP stanu epidemii  Minister Edukacji Narodowej zdecydował o przedłużeniu terminu ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty (szkół i przedszkoli)  do dnia 10 kwietnia 2020r. i przygotowaniu rozwiązań umożliwiających szkołom i placówkom pracę w zmienionych warunkach. Tym samym w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. przedszkola i szkoły prowadzone przez miasto Będzin będą realizowały zadania statutowe z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 492)
Żłobki pozostają zamknięte od 26 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020r. zgodnie z Poleceniem nr 40/2020 Wojewody Śląskiego z 24 marca 2020r. dotyczącym zamknięcia żłobków i klubów malucha i innych obiektów, w których świadczona jest opieka nad dziećmi w wieku do lat 3.


Zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach

Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. specustawa) rząd podjął decyzję o zawieszeniu zajęć w szkołach, przedszkolach i żłobkach na obszarze całego kraju od 12 marca do 25 marca 2020 roku.
„Specustawa” – specjalna ustawa dotycząca szczególnych rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa gwarantuje rodzicom dzieci w wieku do lat 8, dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:  

  • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
  • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
  • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
  • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
  • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
  • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.
 
Rząd uzasadnia podjęte działania profilaktyczne koniecznością ograniczenia dużych skupisk ludzi w pomieszczeniach zamkniętych.  Im mniej ludzi w jednym miejscu, tym mniejsze szanse na szybkie rozprzestrzenianie się koronawirusa lub innych wirusów.


Z okazji Świąt Bożego Narodzenia zostały przekazane życzenia radosnych, przepełnionych nadzieją i magią wigilijnej nocy świąt oraz pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku.
Dziękujemy naszej młodzieży za przygotowanie przepięknych jasełek.
Betlejemskie Światło Pokoju
4 Gromada Zuchowa Paczka Króla Maciusia wraz z drużynową Beatą Piwowarczyk przekazała dyrekcji szkoły Betlejemskie Światło Pokoju. Jest ono symbolem pokoju i nadziei przekazywanym przed Świętami Bożego Narodzenia. Dziękujemy naszym dzielnym zuchom.
"Razem na Święta"
Uczniowie naszej szkoły, rodzice, nauczyciele bardzo chętnie włączyli się w akcję charytatywną "Razem na Święta". Szkolny wolontariat wraz z opiekunami panem Zbigniewem Gądkiem, panią Karoliną Pilawską z przyniesionych darów przygotowali świąteczne paczki. Wszystkim składamy serdeczne podziękowania.
Uczniowie klas 1-3 wprowadzili nas w świąteczny nastrój dzięki przedstawieniom jasełkowym.
Nasi wykonawcy wspaniale się zaprezentowali.
Dziękujemy
 
V Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek
Uczniowie naszej szkoły Emilia Potocka, Lena Gogoła, Tomasz Kołat
brali udział w V Międzyszkolnym Konkursie Kolęd i Pastorałek
I miejsce zajęła Emilia Potocka z klasy 3a
wyróżnienie otrzymała Lena Gogoła z klasy 3b
Gratulacje dla naszych wspaniałych wykonawców.
Dnia 10 grudnia 2019 uczniowie naszej szkoły wraz z koleżankami i kolegami z innych będzińskich szkół mieli przyjemność odwiedzenia gmachu Sejmu oraz spotkania z posłem panem Rafałem Adamczykiem. To była bardzo ciekawa lekcja edukacji obywatelskiej.
Będzińska Kraina Świętego Mikołaja
Zostań Aniołem Stróżem dziecka z oddziału onkologicznego
Uczniowie pod opieką Pani Karoliny Pilawskiej, Pani Izy Jaskółki-Turek, Pani Agaty Szczuki przygotowali kartki świąteczne w ramach akcji "Zostań Aniołem Stróżem dziecka z oddziału onkologicznego".
28 listopada 2019 szkoła zamieniła się w czarodziejskie miejsce wróżb, malowania twarzy, konkursów. Humory dopisywały. Dziękujemy za zabawę.
Miejskie zawody tenisa stołowego
13 listopada uczniowie z klas 6 wzięli udział w miejskich zawodach tenisa stołowego. Uczniom naszej szkoły zajęli I i III miejsce. Serdeczne Gratulacje
11 listopada Święto Niepodległości
100 lecie Powstań Śląskich
Zbiórka darów dla schroniska w Sosnowcu
Uczniowie, rodzice oraz pracownicy naszej szkoły aktywnie wzięli udział w październikowej akcji zbiórki darów dla schroniska w Sosnowcu. Przekazaliśmy do schroniska obroże, smycze, kołdry, koce, posłania, karmę i wiele innych rzeczy. Akcję koordynowali opiekunowie szkolnego wolontariatu Pan Zbigniew Gądek i Pani Karolina Pilawska. Dziękujemy bardzo wszystkim za zaangażowanie.
POMAGAMY POLSKIM DZIECIOM I POLAKOM NA KRESACH
W pierwszych dniach listopada braliśmy udział w akcji, której celem była zbiórka artykułów szkolnych, żywnościowych i słodyczy. W tym roku zebrane dary będą przekazane dzieciom w polskich szkołach na Litwie, Białorusi i Ukrainie.
Uczniowie i rodzice naszej szkoły bardzo chętnie włączyli się w akcję koordynowaną przez opiekunów szkolnego wolontariatu. Z przyniesionych darów zostaną zorganizowane paczki mikołajkowe dla dzieci na Kresach, co na pewno sprawi im dużą radość.
Jest nam bardzo miło, że akcja cieszyła się tak dużym zainteresowaniem.
Copyright © 2017-2018 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Inspektorem ds. Ochrony Danych jest Marek Woźniak (wozniakmarek@op.pl).
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego