42-500 Będzin ul. Wolności 51
tel. (032) 267-38-36
e-mail: szkola@sp2.bedzin.pl
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego
Przejdź do treści

Menu główne:

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 w Będzinie informuje, że od dnia 29.04.2019r. będą odbywać się zajęcia dydaktyczne.
Uczniowie przychodzą do szkoły zgodnie z planem lekcji obowiązującym w danym dniu.

W zwiazku z kontynuacja strajku w oswiacie, Dyrekcja Szkoly Podstawowej nr 2 w Bedzinie informuje, że zajęcia opiekuńczo - wychowawcze na świetlicy będą odbywać się do czasu zakończenia strajku.
Prosimy na bieżąco obserwować stronę internetowa szkoły.

W związku z kontynuacją strajku w oświacie, Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 w Będzinie informuje, że w dniu 24.04.2019r. będą odbywać się zajęcia opiekuńczo - wychowawcze na świetlicy.
Prosimy na bieżąco obserwować stronę internetową szkoły.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Będzinie informuje, że 15, 16, 17 kwietnia 2019r. odbywa się egzamin ósmoklasisty dla uczniów klas VIII

Uczniowie przychodzą do szkoły na godz. 8.00.

Uczniowie przynoszą ze sobą:
- legitymację szkolną lub dowód osobisty,
- czarne długopisy,
- dodatkowo dnia 16 kwietnia 2019r. uczniowie przynoszą linijkę.


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Będzinie informuje, że 10, 11, 12 kwietnia 2019r. odbywa się egzamin gimnazjalny dla uczniów klas III gimnazjum.
 
Uczniowie klas III gimnazjum przychodzą do szkoły na godz. 8.00.
 
Uczniowie przynoszą ze sobą:
- legitymację szkolną lub dowód osobisty,
- czarne długopisy,
- dodatkowo dnia 11 kwietnia 2019r. uczniowie przynoszą linijkę.

Informacja dla Rodziców

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Będzinie informuje, że w związku z zaplanowanym na dzień 9 kwietnia 2019r. ogólnopolskim strajkiem w oświacie, w tym dniu w szkole zaplanowano zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla uczniów. Ponadto informuję, iż uczniowie korzystający z wyżywienia w szkole będą mieli zapewniony posiłek w postaci obiadu.

Informacja dla Rodziców

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Będzinie informuje, że w związku z zaplanowanym na dzień 8 kwietnia 2019r. ogólnopolskim strajkiem w oświacie, w tym dniu w szkole zaplanowano zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla uczniów. Ponadto informuję, iż uczniowie korzystający z wyżywienia w szkole będą mieli zapewniony posiłek w postaci obiadu.

Będzin i podległe miastu instytucje podczas zapowiedzianego na najbliższy poniedziałek strajku nauczycieli dokładają wszelkich starań, aby zminimalizować negatywne skutki protestu dla dzieci/uczniów i ich rodziców.
Swą pomoc w opiece nad uczniami i wychowankami będzińskich szkół podstawowych i przedszkoli zaoferowały miejskie instytucje kultury i sportu, które przygotowały specjalną ofertę zajęć dla dzieci na czas trwania protestu nauczycieli w dniach 8 – 10 kwietnia 2019 r.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Będzinie
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna przy placu Prof. Włodzimierza Wójcika 1   organizuje w dniach 8 - 10 kwietnia 2019 r. szereg zajęć kulturalno-edukacyjnych. Dzieci będą mogły zagrać w gry planszowe, wziąć udział w zajęciach plastycznych oraz czytelniczych. Godziny proponowanych zajęć to 7.30 – 15.30. Oferta przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym od lat 4
i dzieci w wieku szkolnym. Zajęcia będą odbywac się w:
 
1. Bibliotece Głównej - Oddział dla dzieci i młodzieży, plac prof. Włodzimierza Wójcika 1, tel. 32 267 48 28 (60 dzieci);
2. Filia nr 1 – Ksawera, ul. Wisławy Szymborskiej 2, tel. 32 267 48 05 (30 dzieci);
3. Filia nr 2 – Warpie, ul. rtm Witolda Pileckiego 1, tel. 32  761 62 95 (20 dzieci);
4. Filia nr 3 – Dworzec, plac Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej 3, tel. 32 775 85 85 (30 dzieci);
5. Filia nr 4 – Łagisza, ul. Pokoju 44, tel. 32 267 51 68 (30 dzieci);
6. Filia nr 5 – Grodziec, plac Skarbińskich 1, tel. 267 51 20 (30 dzieci).
 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Będzinie
Ofertę na czas strajku przygotował także Ośrodek Sportu i Rekreacji w Będzinie, ul. Sportowa 4. Od godz. 7.00 do 15.00 dzieci będą mogły uczestniczyć w zajęciach sportowo-rekreacyjnych w Bawialni Będzin. Ponadto w Centrum Sportowo – Kofenrencyjnym Sportowa Dolina zorganizowane zostaną zajęcia plastyczne (godz. 7.00 - 15.00). Więcej informacji: tel. 789 442 323.

Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie
Teatr zaprasza dzieci na lekcję teatralną w formie spaceru z przewodnikiem po budynku Teatru Dormana pt. „Teatralne Zakamarki”. Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak wygląda praca nad przedstawieniem od momentu pisania sztuki, poprzez ustalenie obsady, próby, produkcję scenografii, rekwizytów i kostiumów, po premierę. Warsztaty odbędą się w dwóch turach. Pierwsza tura: 8, 9 i 10 kwietnia 2019 r. o godz. 8:00 (do 100 osób w każdej grupie) oraz 8 i 10 kwietnia 2019 r. o 12:00 (do 100 osób w każdej grupie). Czas trwania lekcji: 1 godz. Więcej informacji w serwisie internetowym Teatru Dzieci Zagłębia http://teatr.bedzin.pl/edukacja.html oraz pod nr tel. 32 267 36 25.

Ośrodek Kultury w Będzinie
Ośrodek Kultury w Będzinie zaprasza dzieci od 8 kwietnia 2019 r. w godz. od 8.00 do 14.00 do swojej siedziby w Będzinie przy ul. Małachowskiego 43 oraz do Filii Ośrodka w Grodźcu Plac Skarbińskich 1. Uczniowie i wychowankowie będzińskich szkół i przedszkoli mogą wziąć udział w zajęciach plastycznych (do 20 os.), projekcji bajek na dużym ekranie (do 50 os.). Dla chętnych zorganizowane zostaną również   zajęcia kreatywno-ruchowe (do 20 os.) oraz zajęcia artystyczne (do 20 os.). Więcej informacji udzielają: Ośrodek Kukltury w Będzine - dział animacji 32 775 82 00 wew.16 oraz Filia Ośrodka w Grodźcu tel. 32 760 25 57.

Muzeum Zagłębia w Będzinie
Muzeum Zagłębia w Będzinie z siedzibą przy ul. Gzichowskiej 15 zaprasza dzieci 8 kwietnia 2019 r. w godzinach od 10.00 do 13.00 na zwiedzanie podziemi miejskich z przewodnikiem. 9 kwietnia 2019 r. w godzinach od 9.00 do 16.00 możliwe jest zwiedzanie zamku w Będzinie. W tym samym dniu, tj. 9 kwietnia 2019 r. pracownicy muzem zapraszają uczniów szkół podstawowych na lekcję: „Zamek będziński jako przykład średniowiecznej budowli obronnej” – spacer wokół zamku, w trakcie którego uczestnicy poznają historię zamku oraz cechy obronne obiektu. 10 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00 dzieci będą miały mozliwość zapoznania się z tradycjami Słowian – lekcja muzealna „Tradycje wielkanocne u Słowian” – w programie m.in. wykład dot. pogańskich korzeni zwyczajów wielkanocnych w świetle obrzędowości słowiańskiej. W części warsztatowej dzieci będą mogły wykonać doniczki z butelek w kształcie m.in. zajączków i kurczaczków. Ponadto o godz. 12.00 odbędzie się lekcja muzealna z częścią warsztatową pt. „„Podstawy heraldyki” - uczestnicy zajęć zapoznają się z podstawowymi zasadami tworzenia herbów.
 
Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Działem Edukacji Muzeum Zagłębia w Będzinie pod numerem telefonu 0 32 267-77-07 (wew. 28).

Miejskie instytucje proszą rodziców o przygotowanie prowiantu dla dzieci na czas zajęć.
Liczba miejsc na zajęciach jest ograniczona, a wstęp bezpłatny.         

Strajk w oświacie – ważne dla rodziców!

Procedury sporu zbiorowego rozpoczęły związki zawodowe zrzeszające pracowników oświaty. Zakończone referenda w sprawie strajku w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez miasto Będzin potwierdziły, że wszystkie placówki oświatowe przystępują do protestu. Strajk rozpocznie się 8 kwietnia 2019 roku i trwać będzie do odwołania. Tego dnia znana będzie rzeczywista liczba nauczycieli, którzy wezmą w nim udział.
 
Trzy największe wyzwania dla dyrektorów i organu prowadzącego szkoły i przedszkola to zapewnienie opieki i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, kwietniowe egzaminy zewnętrzne (gimnazjalny 10-12 kwietnia) i ósmoklasisty (15-17 kwietnia) oraz bieżące informowanie rodziców o funkcjonowaniu placówek w czasie strajku.
 
Dyrektorzy szkół i przedszkoli poinformują rodziców o skali akcji strajkowej, ewentualnym zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub możliwościach zorganizowania zajęć opiekuńczych na stronie internetowej, w dzienniku elektronicznym szkoły oraz na ogólnodostępnych tablicach ogłoszeń.
 
W przypadku ogłoszenia strajku, rodzice mają prawo do pozostawienia dziecka w domu.
 
W przypadku przedszkoli miejskich, oddziałów przedszkolnych, klas pierwszych i drugich w szkołach podstawowych, dyrektorzy – w miarę możliwości kadrowych – podejmą działania zmierzające do zapewnienia opieki dzieciom, które przyjdą do placówki.
 
W ostateczności – przy braku możliwości zapewnienia opieki – rodzice zostaną o tym poinformowani w poniedziałek 8 kwietnia 2019 roku, tak aby mogli ewentualnie skorzystać z zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 8, z powodu nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko.
 
Dyrektorzy jednostek oświaty, w których będzie miał miejsce czynny strajk dołożą starań, aby zminimalizować negatywne skutki dla uczniów i rodziców.


 
W dniach 25.02. - 01.03. 2019 r. w naszej szkole odbyły się zajęcia pt. ,,Europejczyk odczuje co Parlament zdecyduje", przygotowane we współpracy z Fundacją Roberta Schumana. Zajęcia miały na celu zapoznanie uczniów z podstawowymi informacjami na temat Parlamentu Europejskiego i pokazanie uczniom przykładowych tematów, nad którymi dyskutuje Parlament.
Zawody tenisa stołowego
a) uczniowie z klas 7-8 SP i 3 gim - 2 miejsce w zawodach miejskich i 3 miejsce w zawodach powiatowych (awans do turnieju rejonowego);
b) uczennice z klas 7-8 SP i 3 gim - 1 miejsce w zawodach miejskich i 5 miejsce w zawodach powiatowych;
c) uczniowie z klas 4-6 SP - 5 miejsce z zawodach miejskich;
d) uczennice z klas 4-6 SP - 1 miejsce w zawodach miejskich i 5 miejsce w zawodach powiatowych.
Brawa dla naszych uczniów, uczennic i trenerów.
Świąteczna atmosfera zagościła wśród społeczności szkolnej. Z przyjemnością obejrzeliśmy Jasełka w wykonaniu naszych uczniów. Inscenizacja przeplatana była pięknymi kolędami i pastorałkami. Występ nagrodzony został gromkimi brawami. Uroczystość zakończyła się życzeniami złożonymi przez Panią Dyrektor, Samorząd Uczniowski i księdza Proboszcza.
Uczniowie klasy 1B wraz z wychowawcą Anną Jaromirską - Czyż przygotowali świąteczne przedstawienie, które zaprezentowali w szkole. Brawa dla młodych wykonawców.
Nasza szkoła brała udział w Będzińskich Mikołajkach.
Rodzice uczniów klasy 2a pod opieką wychowawcy Pani Mirosławy Urgacz przygotowali i wystawili przepiękne przedstawienie dla swoich dzieci z okazji mikołajek. Dzieci były zachwycone zdolnościami aktorskimi swoich rodziców. Tego dnia przybył również Święty Mikołaj.
 Jak co roku naszą szkołę odwiedził Mikołaj.
W szkole dla naszych uczniów odbył się konkurs "Świąteczna bombka"
Kategoria I
1 miejsce klasa 2a
2 miejsce klasa 1b
3 miejsce klasa 3b
Kategoria II
1 miejsce klasa 5d
2 miejsce klasa 3a gimn
3 miejsce klasa 6b
Gratulujemy
Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie.
Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości w Będzinie.
Akademie z okazji Dnia Nauczyciela odbędą się 12 października.
II miejsce w Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt 2006-2008
III miejsce w Sztafetowych Biegach Przełajowych Chłopców 2003-2005
III miejsce we Współzawodnictwie Szkół Będzińskich Rocznik 2002-2004
Gratulacje dla naszych uczniów.
Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznych "ŚPIEWAM TOBIE POLSKO"
4 października 2018r. uczniowie naszej szkoły brali udział w Wojewódzkim Festiwalu Pieśni Patriotycznych "ŚPIEWAM TOBIE POLSKO".
LIGA KLAS
W ramach Ligi Klas 28 września odbył się apel pod hasłem "Jesień w poezji". Uczniowie recytowali wybrane utwory, które oceniało jury.
Brawo dla wszystkich klas.
Dyskoteka szkolna.
28 września uczniowie naszej szkoły bawili się na dyskotece szkolnej. Humory wszystkim dopisywały.
Pasowanie Pierwszaka na Świetliczaka
27.09.2018r. miała miejsce uroczystość Pasowania Pierwszaka na Świetliczaka.
W trakcie konkursów, przygotowanych przez Panią Monikę Hupę i Panią Agatę Szczyrbę, uczniowie klas pierwszych pokazali swoją zręczność, samodzielność, refleks, a przede wszystkim umiejętność wspólnej zabawy.
Na koniec wicedyrektor Paweł Lekszycki wraz z panią Dominiką Kiesiewicz-Zatoń, odebrali ślubowanie Świetliczaków i wręczyli dyplomy wszystkim uczestnikom uroczystości.
Pełna miska dla Schroniska
Pod patronatem Prezydenta Miasta Będzina Pana Łukasza Komoniewskiego 22 września 2018 odbywała się akcja „Pełna miska dla Schroniska”.
W dniach od 10 do 21 września szkolny wolontariat organizował w naszej szkole zbiórkę karmy dla zwierząt przebywających w schronisku. W sobotę karma została dostarczona pod Urząd Miejski w Będzinie
Bardzo dziękujemy Wszystkim, którzy włączyli się do akcji.
Wartsztaty pt.: "Osobliwości Świata Fizyki"
W piątek 14.09.2018 roku uczniowie klas trzecich gimnazjum oraz ósmych i siódmych szkoły podstawowej wzięli udział w warsztatach pt.: "Osobliwości Świata Fizyki", których organizatorem był Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Uczniowie mieli okazje zobaczyć niezwykłe zjawiska fizyczne zawarte w tematach wykładów: "Wszechobecne fale" oraz "Potęga Ciśnienia", brali oni również udział w eksperymentach np. jazda poduszkowcem, badanie ciśnienia hydrostatycznego.
INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
 
Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego 2018/2019 Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 w Będzinie życzy wszystkim uczniom, by zdobywanie wiedzy okazało się fascynującą podróżą, podczas której z radością odkrywa się, poznaje i rozumie prawa nauki i jej tajniki. Wierzymy, że szkoła stanie się dla Was miejscem, w którym będziecie rozwijać własne pasje i zainteresowania, poszerzać horyzonty oraz nawiązywać trwałe przyjaźnie.
 
Nayczycielom oraz wszystkim pracownikom szkoły życzymy wytrwałości a także tego, by był to rok spokojnej pracy, dającej poczucie spełnienia na polu zawodowym.
 Rodzicom składamy życzenia wielu radości i wzruszeń, towarzyszących sukcesom ich dorastających do samodzielności pociech.
3 września 2018r.(poniedziałek)
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

GODZ. 9.00  KLASY I-III
MIEJSKA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
Część artystyczna na sali gimnastycznej. Po akademii wychowawcy wraz z uczniami udają się do klas.
GODZ.11.00 KLASY IV-VI
Część artystyczna ok. 20-30min. na sali gimnastycznej. Po akademii wychowawcy wraz z uczniami udają się do klas.
GODZ.12.15 KLASY VII i VIII oraz III GIM.
Część artystyczna ok. 20-30min. na sali gimnastycznej. Po akademii wychowawcy wraz z uczniami udają się do klas.
Zakończenie roku szkolnego 2017/2018
Dobiegł końca kolejny rok szkolny. Wszystkim uczniom gratulujemy osiągniętych wyników i życzymy dalszych sukcesów w zdobywaniu wiedzy.
Copyright © 2017-2018 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Inspektorem ds. Ochrony Danych jest Marek Woźniak (wozniakmarek@op.pl).
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego