42-500 Będzin ul. Wolności 51
tel. (032) 267-38-36
e-mail: szkola@sp2.bedzin.pl
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego
Przejdź do treści

Menu główne:

REKRUTACJA

Zasady przyjęć do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023
 
1.   Do klasy pierwszej w roku szkolnym 2022/2023 przyjmowane są:
  • dzieci 7-letnie (urodzone w 2015 roku), które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2021/2022;
  • dzieci 6-letnie (urodzone w 2016 roku), których rodzice zdecydowali się skorzystać
z prawa do wcześniejszego rozpoczęcia nauki w szkole; Warunek przyjęcia: korzystanie z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 lub uzyskanie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
2.   Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej, przyjmowani są z urzędu na podstawie ZGŁOSZENIA.
3.   Rodzice/opiekunowie prawni kandydata zamieszkałego w obwodzie szkoły składają do dyrektora szkoły ZGŁOSZENIE o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej zgodne z ustalonym wzorem w terminie od 1 lutego 2022 roku do 21 marca 2022 roku.
4.   Dziecko zamieszkałe w obwodzie danej szkoły ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, jednak rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.
5. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata, niezainteresowani zgłoszeniem dziecka do szkoły obwodowej, składają do dyrektora wybranej szkoły WNIOSEK o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej, zgodny z ustalonym wzorem, w terminie od 1 marca 2022 roku do 25 marca 2022 roku.

Uwaga:
   Dyrektor może organizować postępowanie rekrutacyjne, jeżeli szkoła, po przyjęciu kandydatów zamieszkałych w obwodzie, dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca przewidywany termin podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych to 1 kwietnia 2022 roku o godzinie 14.00. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami w klasach pierwszych, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające przewidzianego w terminie od 5 do 10 maja 2022 roku.

6.   Zgłoszenie kandydata do klasy pierwszej do pobrania w sekretariacie i ze strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Będzinie lub ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Będzinie www.bedzin.pl (dział: Dla mieszkańców; zakładka: Edukacja).
7.   Podanie danych identyfikacyjnych uwzględnionych w zgłoszeniu o przyjęcie kandydata do szkoły jest obowiązkowe.

Na podstawie:
- „Zasady przyjęć do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Będzin na rok szkolny 2022/2023”
- Zarządzenie nr 0050/21/2022 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do prowadzonych przez Miasto Będzin klas pierwszych szkół podstawowych.
Copyright © 2017-2018 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Inspektorem ds. Ochrony Danych jest Marek Woźniak (wozniakmarek@op.pl).
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego